Go to the content
Show basket Hide basket
or

Coopertane

 

 Go back to Agenda
Full screen Suggest an article

Vem aí o Fórum Social Mundial 2018!! Em Salvador/Bahia/Brasil

November 27, 2017 11:37 , by magdadealmeida - 0no comments yet | No one attending this event yet.
Viewed 40 times
November 27, 2017 11:37 http://fsm2018.org/pb/

 O Fórum Social Mundial será em Salvador de 13 à 17 de março de 2018!! Vem Construir com a gente :)

 


0no comments yet

    Մեկնաբանություն թողնել

    The fields are mandatory.

    Եթե դուք գրանցված մասնակից եք, դուք մեխանիկորեն կճանաչվեք համակարգի կողմից: